Poradnia dermatologiczna
Galeria poradni

Co to jest dermatologia?
Dermatologia jest dziedziną medycyny zajmująca się badaniem oraz opisem struktury i funkcji skóry, a także schorzeniami skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. czerniak złośliwy, rumień guzowaty, itp.).


Dermatologia obejmuje:
- anatomii, histologii i fizjologii skóry;
- chorób skóry – podstawowych cech dermatoz, makroskopowego i mikroskopowego obrazu wykwitów skórnych oraz ich klasyfikacji, postaci klinicznych, diagnostyki różnicowej, leczenia i profilaktyki;
- zaburzeń rozwojowych skóry, defektów immunologicznych wrodzonych, genodermatoz, fakomatoz;
- podstawowej wiedzy alergologicznej;
- kliniki i etiopatogenezy dermatoz zawodowych;
- epidemiologii chorób skóry;
- odczynów polekowych o różnym patomechanizmie;
- roli wirusów w etiologii i patogenezie chorób skóry (w tym wirusów onkogennych);
- roli zjawisk immunologicznych i autoimmunologicznych w dermatozach;
- schorzeń skóry współistniejących z chorobami ogólnoustrojowymi;
- znamion melanocytowatych i czerniaka złośliwego oraz innych nowotworów skóry i stanów przednowotworowych;
- zasad leczenia zewnętrznego chorób skóry;
- zasad lecznictwa ogólnego w dermatologii: antybiotykoterapia, leczenie kortykosterydami, immunosupresja, itp.;
- zastosowania metod chirurgicznych (dermatochirurgia) w onkologicznych i nieonkologicznych schorzeniach skóry;
- podstaw kosmetologii lekarskiej;
- fizykoterapii, laseroterapii i rentgenoterapii dermatologicznej;
- etiopatogenezy, kliniki i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, zasad działań profilaktycznych i epidemiologicznych


W ramach poradni dermatologicznej zapewniamy naszym pacjentom dostęp szerokiego wachlarzu badań.