Poradnia neurologiczna
Galeria poradni

Co to jest neurologia?
Neurologia jest dziedziną medycyny zajmująca się schorzeniami układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się ona głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Najczęstsze choroby układu nerwowego


- Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
- Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
- Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
- Guzy (np. oponiaki, glejaki)
- Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
- Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
- Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
- Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
- Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
- Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
- Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
- Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
- Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
- Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
- Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
- Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a)
- Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
- Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
- Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)


W ramach poradni neurologicznej zapewniamy naszym pacjentom dostęp do szerokiego wachlarzu badań.